Qui som

El Moviment Coral Català és la confederació que des del 1995 agrupa diverses federacions corals de Catalunya, representant més de 700 entitats i uns 30.000 cantaires disseminats per tot el territori català. Els seus fins són:

  • Assessorar i orientar les federacions membres garantint-ne la independència.
  • Impulsar, donar suport i si s’escau coordinar i col·laborar en les activitats de les federacions membres per tal de millorar-ne l’eficàcia i aconseguir-ne millor difusió.
  • Articular tots els actors implicats en la música coral, fent possible un creixement i millora de la pràctica coral.
  • Garantir la màxima presència i visibilitat del cant coral català en totes les seves dimensions a nivell nacional, estatal i internacional.

Actualment, el projecte del MCC s’emmarca en el “Pla de foment, participació i difusió de l’activitat coral”, que rep el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, i que s’articula entorn de tres grans eixos d’acció: articulació (nacional i internacional), recerca i reflexió, i innovació.

1. Articulació nacional i internacionalització

Una confederació és, sobretot, un element d’articulació nacional de les federacions que en formen part. En el nostre cas, però, no aspirem només a articular la realitat federativa que, malgrat ser molt representativa i distribuïda en tot el territori, no és tota la realitat coral del país. El Moviment Coral Català aspira a articular, donar respostes, representar i contribuir al desenvolupament i millora de tot l’ecosistema coral del país, i això inclou, a part de les corals federades, cors parroquials, el cant coral que es practica en escoles, instituts, escoles de música i conservatoris, geriàtrics, grups de caramelles i altres formacions corals efímeres, grups vocals, grups a cappella, i cors professionals, entre d’altres, però també sectors professionals com ara directors, compositors, programadors, etc.

A més a més, el MCC té una especial cura per contribuir a la internacionalització del fet coral català: convertint el nostre país en seu de grans esdeveniments i manifestacions culturals corals de primer ordre; convertint el nostre país en un referent sobre l’impacte positiu del cant coral en el desenvolupament social i cultural d’un poble; ostentant la representació del nostre país en organismes internacionals; contribuint a la internacionalització dels nostres cors, els nostres directors, els nostres compositors i la música dels nostres creadors i editors.

2. Recerca i reflexió

En els darrers anys el MCC ja ha fet un esforç important per convertir la pràctica coral i els seus beneficis culturals, socials, econòmics, sobre la salut i el benestar, etc. en objecte d’estudi i reflexió per fer possible d’una banda la millora de la pràctica en si, però també fomentar el coneixement que sobre el cant coral té el mon acadèmic i la societat en general. D’altra banda, només el coneixement positiu i el més profund possible de la basta, complexa i plural realitat coral del nostre país ens permetrà identificar-ne els reptes, els potencials, les mancances i les oportunitats i així poder dissenyar l’estratègia i els plans d’acció necessaris per millorar allà on faci falta i potenciar i fer excel·lir allà on realment tenim possibilitats.

Amb aquest objectiu es plantegen activitats (algunes noves i d’altres ja consolidades malgrat la relativa novetat de les mateixes) dirigides als diferents targets: directors corals, gestors corals, mestres/musicoterapeutes/treballadors socials, etc.

3. Innovació i formació

Generar nou patrimoni coral, impulsar el ja existent, i formar directors i cantaires són algunes de les eines essencials per garantir el futur i, sobretot, el desenvolupament de l’ecosistema coral català. En el marc d’aquest últim eix d’acció, el MCC dóna suport a diversos projectes formatius liderats per les federacions del nostre país, i impulsa projectes com la Convenció del Cant Coral a Catalunya o el Cor Jove Nacional de Catalunya.

Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan que executa les decisions preses per l’Assemblea General i regeix, administra i representa l’entitat. Actualment està formada per les següents persones:

  • Mercè Cano Nogué, presidenta
  • Josep Ollé i Sabaté, vicepresident
  • Montserrat Gual Serra, secretària
  • Irene Recolons Fonts, tresorera
  • Ariadna de Casacuberta i Ripoll, vocal

Membres

ACCG
Agrupació Coral de les Comarques de Girona
agrupaciocoraldelescomarquesdegirona.org
Mestres Directors
Associació Musical de Mestres Directors
www.ammd.cat
CJC
Corals Joves de Catalunya
www.coralsjoves.cat
FCPC
Federació Catalana de Pueri Cantores
www.puericantores.cat
fcc_new
Federació de Cors de Clavé
www.josepanselmclave.cat
SCIC
Secretariat de Corals Infantils de Catalunya
www.scic.cat

Membres d'honor

2018
Manuel Cabero i Vernedas
Director de cor i mestre de directors
2024
Montserrat Tizón Ragel
Cantaire i membre de la junta de Cors de Clavé