Mediterranean Office for Choral Singing

L’Oficina Mediterrània del Cant Coral és l’eina que s’han dotat de forma mancomunada el MCC i l’ECA-EC per d’una banda exercir tota la feina de representació, promoció i articulació internacional del MCC així com contribuir al desenvolupament del cant coral en la regió mediterrània. D’aquesta manera, a través de l’oficina, les federacions catalanes i tot el cant coral català està present d’una, forma privilegiada, en organismes i projectes internacionals i de l’altre garantim la captació d’inversió i projectes internacionals a Catalunya.

L’Oficina per al Cant Coral de la Mediterrània és el Centre Regional per a tota l’àrea mediterrània de l’European Choral Association – Europa Cantat (ECA-EC), un projecte que el Moviment Coral lidera i gestiona.

ECA-EC té una oficina central a Bonn (Alemanya) que fa la coordinació general de la federació europea i treballa per al desenvolupament del cant coral a l’Europa central. ECA-EC només té un altre centre regional a Pecs (Hongria) per al desenvolupament i coordinació dels països de l’Est, mentre que l’Oficina de Barcelona treballa per a tots els països de les ribes mediterrànies (nord i sud).

El MCC i la MOCS (Mediterranean Office for Choral Singing) treballa en estreta col·laboració amb la Federació Internacional per la Música Coral, l’European Music Council – Unesco, International Music Council, la Fundació Interarts, Musica International, Euro-Arab Youth Music Center, Acad+emia Àrab de la Música i altres institucions de l’àrea cultural euro-mediterrània i africana.

Aquesta Oficina regional europea continua desenvolupant i reforçant el seu objectiu de fomentar i dinamitzar el cant coral a l’àrea Mediterrània, essent la referència de la vida coral a l’àrea Mediterrània, mitjançant una gestió metòdica i eficient dels recursos, donant prioritat a la difusió de la música coral catalana en el panorama exterior i de la música coral de les cultures mediterrànies, a la vegada que desenvolupant i establint xarxes de treball i intercanvi mantenint una plataforma dinàmica de comunicació i interrelació, especialment amb les institucions polítiques i culturals, euromediterrànies i del continent africà.

Des de l’oficina es desenvolupa una intensa tasca d’assessorament en disseny i implementació de projectes en parteneriat a les federacions catalanes i a l’àrea mediterrània.

Martí Ferrer, membre de la junta directiva del MCC, és a més a més membre del Board d’European Choral Association – Europa Cantat, membre del Board de l’Euro-Arab Youth Music Center (Xipre), Coordinador de Working Group on Choral Singing and Inclusion (ECA-EC) i membre de diferents Working Groups de l’EMC.

L’Oficina Mediterrània estarà representada en totes les activitats del Cant Coral a Europa i a la Mediterrània:

  • Preojecte RelaxSing Mallorca del 8 al 11 de març de 2018
  • Reunió del projecte “Sing me In” el 20 i 21 de març a Bonn, Alemanya
  • Reunió del projecte “Sing me In” el 30 i 31 d’agost a Tallin, Estònia
  • Assemblea General de l’European Music Council del 7 al 10 de juny a Oslo, Noruega
  • Assemblea General de l’ECA-EC, del 15 al 18 de novembre a Capadocia, Turquia
  • Reunió de preparació del Mediterranean Choral Forum a Lisboa (data a determinar)

El Moviment Coral Català és partner del projecte Erasmus+ “Sing Me In” i ens hem presentat a un altre projecte Erasmus “MUSIVERSITY”.