Mediterranean Office for Choral Singing

L’Oficina Mediterrània del Cant Coral és l’eina que s’han dotat de forma mancomunada el MCC i l’ECA-EC per d’una banda exercir tota la feina de representació, promoció i articulació internacional del MCC així com contribuir al desenvolupament del cant coral en la regió mediterrània. D’aquesta manera, a través de l’oficina, les federacions catalanes i tot el cant coral català està present d’una, forma privilegiada, en organismes i projectes internacionals i de l’altre garantim la captació d’inversió i projectes internacionals a Catalunya.

L’Oficina per al Cant Coral de la Mediterrània és el Centre Regional per a tota l’àrea mediterrània de l’European Choral Association – Europa Cantat (ECA-EC), un projecte que el Moviment Coral lidera i gestiona.

ECA-EC té una oficina central a Bonn (Alemanya) que fa la coordinació general de la federació europea i treballa per al desenvolupament del cant coral a l’Europa central. ECA-EC només té un altre centre regional a Pecs (Hongria) per al desenvolupament i coordinació dels països de l’Est, mentre que l’Oficina de Barcelona treballa per a tots els països de les ribes mediterrànies (nord i sud).

El MCC i la MOCS (Mediterranean Office for Choral Singing) treballa en estreta col·laboració amb la Federació Internacional per la Música Coral, l’European Music Council – Unesco, International Music Council, la Fundació Interarts, Musica International, Euro-Arab Youth Music Center, Acad+emia Àrab de la Música i altres institucions de l’àrea cultural euro-mediterrània i africana.

Aquesta Oficina regional europea continua desenvolupant i reforçant el seu objectiu de fomentar i dinamitzar el cant coral a l’àrea Mediterrània, essent la referència de la vida coral a l’àrea Mediterrània, mitjançant una gestió metòdica i eficient dels recursos, donant prioritat a la difusió de la música coral catalana en el panorama exterior i de la música coral de les cultures mediterrànies, a la vegada que desenvolupant i establint xarxes de treball i intercanvi mantenint una plataforma dinàmica de comunicació i interrelació, especialment amb les institucions polítiques i culturals, euromediterrànies i del continent africà.

Des de l’oficina es desenvolupa una intensa tasca d’assessorament en disseny i implementació de projectes en parteneriat a les federacions catalanes i a l’àrea mediterrània.

Martí Ferrer, membre de la junta directiva del MCC, és a més a més membre del Board d’European Choral Association – Europa Cantat, membre del Board de l’Euro-Arab Youth Music Center (Xipre), Coordinador de Working Group on Choral Singing and Inclusion (ECA-EC) i membre de diferents Working Groups de l’EMC.

L’Oficina Mediterrània estarà representada en totes les activitats del Cant Coral a Europa i a la Mediterrània:

 • Preojecte RelaxSing Mallorca del 8 al 11 de març de 2018
 • Reunió del projecte “Sing me In” el 20 i 21 de març a Bonn, Alemanya
 • Reunió del projecte “Sing me In” el 30 i 31 d’agost a Tallin, Estònia
 • Assemblea General de l’European Music Council del 7 al 10 de juny a Oslo, Noruega
 • Assemblea General de l’ECA-EC, del 15 al 18 de novembre a Capadocia, Turquia
 • Reunió de preparació del Mediterranean Choral Forum a Lisboa (data a determinar)

El Moviment Coral Català és partner del projecte Erasmus+ “Sing Me In” i ens hem presentat a un altre projecte Erasmus “MUSIVERSITY”.

Convenció del Cant Coral a Catalunya


La Convenció del Cant Coral a Catalunya és la gran cita per a dirigents de federacions corals, directors de cors, cantaires, compositors i editors de casa nostra. Durant tot un cap de setmana tenen lloc conferències, debats sobre cant coral, presentacions de novetats editorials per part de compositors i editors, demostracions corals. L’activitat inclou també la gala de lliurament dels Premis Josep Anselm Clavé del Cant Coral a Catalunya, que s’entreguen dissabte al vespre.

Cor Jove Nacional de Catalunya

El Cor Jove Nacional de Catalunya (CJNC) és una iniciativa del Moviment Coral Català i Corals Joves de Catalunya. El CJNC va néixer l’any 2013 amb la voluntat de dotar el país d’una eina per a la normalització del cant coral.

Està format per uns 32 cantaires d’entre 18 i 28 anys de tot el territori català i seleccionats després d’un procés d’audicions. Cada any es renoven els seus membres per tal d’oferir igualtat d’oportunitats als nous talents emergents.

El CJNC treballa en un únic encontre d’estiu i al final de l’encontre ofereix 3 o 4 concerts. Durant l’encontre, els joves conviuran i treballaran junts el repertori i la tècnica vocal de la mà dels directors i instructors vocals.

La direcció artística anirà sempre a càrrec de dos directors de màxim prestigi, un de català i un d’internacional. Aquesta parella artística serà diferent cada any per oferir als cantaires propostes diferents i de màxima qualitat. S’ha comptat amb les direccions de Xavier Puig i Vytautas Miškinis (2013),  Josep Vila i Casañas i Ragnar Rasmussen (2014) i Jordi Casas i Erik Van Nevel (2015), Xavier Pastrana i Philippe Forget (2016), Xavier Pastrana i Santiago Ruiz (2017), Josep Vila i Casañas i Filippo Maria Bressan (2018) i enguany Mireia Barrera i Catherine Simonpietri.

El CJNC va néixer amb la voluntat de

 • Dotar el món coral d’un instrument pedagògic i artístic d’excel·lència per als joves cantaires.
 • Oferir l’oportunitat als millors talents del país de treballar sota la direcció de reputats directors nacionals i internacionals.
 • Estimular i prestigiar la pràctica coral entre els joves
 • Formar futurs professionals del cant com ho fa la JONC per a instrumentistes.
 • Potenciar la recuperació del repertori coral propi.
 • Potenciar la internacionalització del nostre repertori i els nostres directors.

El Cor Jove Nacional de Catalunya ha viatjat a França (Choralies, 2016), Estonia (Festival Europa Cantat Tallinn, 2018) i Brusel·les (visita al Parlament Europeu, 2018).