RECOMANACIONS PER A UNA PRÀCTICA CORAL SALUDABLE DAVANT LA COVID19

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 27/10/2020

El cant coral va demostrar una gran vitalitat, iniciativa i capacitat de reinvenció durant el confinament, omplint les xarxes de propostes i buscant alternatives per seguir l’activitat virtualment. Ara és el moment, però, de retrobar-nos als assajos i de tornar a trepitjar els escenaris, demostrant que la cultura és segura.

En aquesta pàgina trobareu un seguit de recomanacions per a una pràctica coral saludable davant la COVID19, elaborades per totes les federacions corals de Catalunya i el Moviment Coral Català amb l’assessorament d’una comissió integrada per professionals de la medicina i l’epidemiologia. La represa de l’activitat coral s’ha de fer sempre en el marc de les mesures establertes al Pla de represa de la cultura popular i les associacions culturals, aprovat pel PROCICAT, que podeu consultar a l’enllaç següent:

https://cultura.gencat.cat/web/.content/pla-rescat/mesures/cultura/planificacio-represa/plans-desconf/arxius/Pla-represa-cultura-popular.pdf

Tres conceptes bàsics per evitar el contagi

Les anomenades tres “C”, en anglès, resumeixen els tres conceptes claus que afavoreixen el contagi i la propagació de la pandèmia i que, per tant, cal evitar: closed spaces (espais tancats), crowded places (espais concorreguts) i close-contact (proximitat). El cant coral, tradicionalment, compleix tots tres aspectes, de manera que caldria buscar alternatives que ens permetin treballar en espais oberts, poc massificats, i evitant el contacte físic. 

ESPAIS TANCATS

ESPAIS OBERTS

Busqueu espais a l'aire lliure o amb molta ventilació natural.

MOLTES PERSONES

POQUES PERSONES

Procureu fer assajos en grups petits.

PROXIMITAT

SEPARACIÓ

Mantingueu les distàncies i eviteu el contacte físic.

ESPAIS TANCATS

ESPAIS OBERTS

Busqueu espais a l'aire lliure o amb molta ventilació natural.

MOLTES PERSONES

POQUES PERSONES

Procureu fer assajos en grups petits.

PROXIMITAT

SEPARACIÓ

Mantingueu les distàncies i eviteu el contacte físic.

5 Mesures essencials pel retorn a l'activitat coral amb seguretat

1. Les persones malaltes o amb símptomes no han de participar als assajos.

2. Una bona higiene (rentat de mans) i l'ús de mascaretes, preferiblement quirúrgiques.

3. Evitar el contacte físic entre persones i mantenir una distància de seguretat.

4. No compartir partitures, instruments ni equips.

5. Assajar en un espai adequat, amb una superfícies proporcional al nombre d’assistents a l’assaig.

5 Mesures essencials pel retorn a l'activitat coral amb seguretat

1. Les persones malaltes o amb símptomes no han de participar als assajos.

2. Una bona higiene (rentat de mans) i l'ús de mascaretes, preferiblement quirúrgiques.

3. Evitar el contacte físic entre persones i mantenir una distància de seguretat.

4. No compartir partitures, instruments ni equips.

5. Assajar en un espai adequat, amb una superfícies proporcional al nombre d’assistents a l’assaig.

Guia d'higiene i prevenció

Basada en el Pla de Prevenció de Riscos de la Covid19 per a l’activitat del Cant Coral, la guia d’higiene i prevenció recull les recomanacions per a una pràctica coral saludable. Aquesta és una eina didàctica pensada especialment per a la persona responsable de fer el control sanitari del grup, que també podeu fer arribar als i les cantaires de la vostra entitat. 

Disposeu, també, d’un cartell que l’acompanya i que resumeix les mesures bàsiques.

Pla de Prevenció de Riscos de la Covid19 per a l'activitat del Cant Coral

Redactat per Lluis Gómez i Roldán (metge especialista en Medicina del Treball, Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, Vice-President de la FCEC i President de l’Orfeó de Sants), el Pla de Prevenció de Riscos de la Covid19 per a l’activitat del Cant Coral és el document marc del qual sorgeixen les diverses mesures i recomanacions proposades.

És un document de caire més tècnic que ha comptat amb la col·laboració de la Dra. Montserrat Bonet i Agustí (metgessa especialista en Foniatria i Otorrinolaringologia, professora de la UBI i de l’ESMUC. Directora de Cor), la Dra. Cori Casanova i Barberà (metgessa especialista en Foniatria i Otorrinolaringologia, professora de l’ESMUC i de la Universitat Rovira i Virgili-Blanquerna), la Dra. Pilar Verdaguer i Cardalda (metgessa diplomada en Geriatria. Cantaire i Directora de Cor), i el Dr. Lluc Bosque i Conde (metge especialista en Medicina del Treball i Emergències, grup EVES educación de la veu de la UAB. Cantaire).

Descarrega't el document

Pla de Prevenció de Riscos de la Covid19 per a l'activitat del Cant Coral

Preguntes i respostes

En aquest apartat trobareu recollides les respostes a algunes de les preguntes més freqüents. Si no hi trobeu el que esteu buscant, ens podeu escriure a mcc@mcc.cat amb la vostra pregunta i procurarem incorporar-la.

Malauradament sí, però com ho és un dinar en un menjador tancat, ple de gent. És una activitat de risc perquè s’adequa molt bé al que vol el virus, que és el que els anglosaxons anomenen les tres “C”: closed, crowd and contact (tancat, massificat i proximitat). Quan cantem, tradicionalment, ho solem fer en un espai tancat, molt ple en relació amb les dimensions del local, i a prop els uns dels altres.

Disminuint al màxim el risc. Un risc que, a més a més, augmenta a mesura que va augmentant l’edat. Hem, doncs, d’enfrontar-nos a les tres “C”:

  • En lloc d’espais tancats, espais oberts i ventilació.
  • En lloc de massificació, poca densitat de persones.
  • En lloc de contacte o proximitat, distància i mascareta.

Sí. Cal, però, ser prudents, aprenent de les experiències, complint amb totes les mesures de seguretat necessàries, i mantenint-nos alerta.

Sí, l’actual decret que restringeix les trobades de grup, publicat al DOGC nº8213 del 29/8/2020, en deixa excloses les activitats culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions, sempre que es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT. No hi ha, doncs, limitacions al nombre de persones que poden participar en un assaig, però cal que sempre es puguin complir les mesures de prevenció, especialment la distància i l’ús de la mascareta.

Sabem que, per sota dels 20 anys, les estadístiques ens diuen que hi ha menys risc de patir una clínica de COVID19 greu. Hem de valorar el risc/benefici, perquè el risc zero no existeix. Sabem que l’aposta per tornar a cantar té riscos, però també hem de valorar el benefici que reporta personalment, col·lectivament, i fins i tot socialment. Sempre, intentant que sigui amb el mínim risc possible.

Si partim que els nens poder ser contagiadors asimptomàtics, i per tant venir als assajos sense saber-ho, una bona solució per al director o directora podria ser, o bé una mampara de metacrilat, o bé una distància molt més important, amb doble mascareta i visera de metacrilat.

Sempre que sigui possible, la recomanació és que sí. I important que el director/a vagi sempre ben protegit.

S’ha d’insistir en el tema de la ventilació. Els estudis ens diuen que el problema són els aerosols que contenen el virus, i quan està al local, tancat, durant hores d’assaig, i l’aire no es renova, és quan hi ha més risc d’infecció. La ventilació és fonamental, tant com les mascaretes i la distancia.

No més que quan tornem de vacances. Cal anar sempre amb precaució, no posar-nos cantar la novena de Beethoven… Aquest dies estem veient mestres que han vist reduïts els nòduls a les cordes, pel repòs vocal que han fet (petites coses positives del confinament).

No tenim cap estudi, mai havia calgut fer-ne cap. No hauria de generar problemes de veu, però, en tot cas de confort, sobre tot en els nens, que ja s’ha demanat que no les portin a l’escola fins als 10 anys.

Si el podeu fer a l’aire lliure millor, i si pot ser en un espai al més gran possible, encara millor. Tingueu present sempre les limitacions d’aforament marcades per l’administració, i seria convenient que el feu amb mascareta.

Es poden tornar a fer classes presencials, però seguint les mesures de distància física i protecció. Cal fer-les en espais ben ventilats, perquè la càrrega viral pot ser gran si esteu durant una hora en una habitació no molt gran treballant sense descans (si alguna de les persones és portadora i no ho sabem).

Aquí tenim una població de risc immensa. Cal dir, però, que els que no són grans també estan en risc, tothom ha de prendre mesures. Ara bé, a partir dels 60 anys la cosa empitjora, i dels 70 encara més. Si les coses es fan bé, la proporció de risc/benefici pot ser positiva, però és una decisió individual, dependrà de les ganes de cantar. Si es fa bé i tota la coral s’hi posa, si tothom es protegeix, la gent de risc pot cantar, insistint sempre en la ventilació, l’espai entre uns i altres, i les mascaretes. Si podeu anar a cantar a la sala d’actes, no ho feu en una aula. I si podeu cantar al pati, no ho feu a la sala d’actes. Si ho fem bé podem disminuir molt el risc.

Distancia, ventilació i mascareta. Aquests paràmetres els podem aplicar a qualsevol activitat de grup. Necessitarem més espai.

Els serveis sanitaris s’encarregaran de fer el rastreig de contactes i us donaran les indicacions corresponents. 

Des del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya se’ns ha informat que els assajos corals no entren dins l’excepció per a les activitats culturals, de manera que caldrà adaptar els horaris d’assaig per assegurar que tothom pugui ser a casa a les 22.00h.