RECOMANACIONS PER A UNA PRÀCTICA CORAL SALUDABLE DAVANT LA COVID19

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 20/04/2022

El cant coral va demostrar una gran vitalitat, iniciativa i capacitat de reinvenció durant el confinament, omplint les xarxes de propostes i buscant alternatives per seguir l’activitat virtualment. Ara és el moment, però, de retrobar-nos als assajos i de tornar a trepitjar els escenaris, demostrant que la cultura és segura.

En aquesta pàgina trobareu un seguit de recomanacions per a una pràctica coral saludable davant la COVID19, elaborades per totes les federacions corals de Catalunya i el Moviment Coral Català amb l’assessorament d’una comissió integrada per professionals de la medicina i l’epidemiologia.

Semàfor del cant coral

Actualment no hi ha restriccions a la realització d’assajos o concerts corals. L’ús de la mascareta en espais interiors ja no és obligatori, tampoc per a la realització d’activitats de cant coral. 

Cal, però, continuar garantint una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. És especialment important en els espais d’assaig, que solen concentrar un nombre elevat de persones en proporció a la seva superfície.

Tres conceptes bàsics per evitar el contagi

Les anomenades tres “C”, en anglès, resumeixen els tres conceptes claus que afavoreixen el contagi i la propagació de la pandèmia i que, per tant, cal evitar: closed spaces (espais tancats), crowded places (espais concorreguts) i close-contact (proximitat). El cant coral, tradicionalment, compleix tots tres aspectes, de manera que caldria buscar alternatives que ens permetin treballar en espais oberts, poc massificats, i evitant el contacte físic. 

ESPAIS TANCATS

ESPAIS OBERTS

Busqueu espais a l'aire lliure o amb molta ventilació natural.

MOLTES PERSONES

POQUES PERSONES

Procureu fer assajos en grups petits.

PROXIMITAT

SEPARACIÓ

Mantingueu les distàncies i eviteu el contacte físic.

ESPAIS TANCATS

ESPAIS OBERTS

Busqueu espais a l'aire lliure o amb molta ventilació natural.

MOLTES PERSONES

POQUES PERSONES

Procureu fer assajos en grups petits.

PROXIMITAT

SEPARACIÓ

Mantingueu les distàncies i eviteu el contacte físic.

5 Mesures essencials pel retorn a l'activitat coral amb seguretat

1. Les persones malaltes o amb símptomes no han de participar als assajos.

2. Una bona higiene (rentat de mans) i l'ús de mascaretes, preferiblement quirúrgiques.

3. Evitar el contacte físic entre persones i mantenir una distància de seguretat.

4. No compartir partitures, instruments ni equips.

5. Assajar en un espai adequat, amb una superfícies proporcional al nombre d’assistents a l’assaig.

5 Mesures essencials pel retorn a l'activitat coral amb seguretat

1. Les persones malaltes o amb símptomes no han de participar als assajos.

2. Una bona higiene (rentat de mans) i l'ús de mascaretes, preferiblement quirúrgiques.

3. Evitar el contacte físic entre persones i mantenir una distància de seguretat.

4. No compartir partitures, instruments ni equips.

5. Assajar en un espai adequat, amb una superfícies proporcional al nombre d’assistents a l’assaig.

Guia d'higiene i prevenció

Basada en el Pla de Prevenció de Riscos de la Covid19 per a l’activitat del Cant Coral, la guia d’higiene i prevenció recull les recomanacions per a una pràctica coral saludable. Aquesta és una eina didàctica pensada especialment per a la persona responsable de fer el control sanitari del grup, que també podeu fer arribar als i les cantaires de la vostra entitat. 

Disposeu, també, d’un cartell que l’acompanya i que resumeix les mesures bàsiques.

Pla de Prevenció de Riscos de la Covid19 per a l'activitat del Cant Coral

Redactat per Lluis Gómez i Roldán (metge especialista en Medicina del Treball, Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, Vice-President de la FCEC i President de l’Orfeó de Sants), el Pla de Prevenció de Riscos de la Covid19 per a l’activitat del Cant Coral és el document marc del qual sorgeixen les diverses mesures i recomanacions proposades.

És un document de caire més tècnic que ha comptat amb la col·laboració de la Dra. Montserrat Bonet i Agustí (metgessa especialista en Foniatria i Otorrinolaringologia, professora de la UBI i de l’ESMUC. Directora de Cor), la Dra. Cori Casanova i Barberà (metgessa especialista en Foniatria i Otorrinolaringologia, professora de l’ESMUC i de la Universitat Rovira i Virgili-Blanquerna), la Dra. Pilar Verdaguer i Cardalda (metgessa diplomada en Geriatria. Cantaire i Directora de Cor), i el Dr. Lluc Bosque i Conde (metge especialista en Medicina del Treball i Emergències, grup EVES educación de la veu de la UAB. Cantaire).

Descarrega't el document

Pla de Prevenció de Riscos de la Covid19 per a l'activitat del Cant Coral

Preguntes i respostes

En aquest apartat trobareu recollides les respostes a algunes de les preguntes més freqüents. Si no hi trobeu el que esteu buscant, ens podeu escriure a mcc@mcc.cat amb la vostra pregunta i procurarem incorporar-la.

Malauradament sí, però com ho és un dinar en un menjador tancat, ple de gent. És una activitat de risc perquè s’adequa molt bé al que vol el virus, que és el que els anglosaxons anomenen les tres “C”: closed, crowd and contact (tancat, massificat i proximitat). Quan cantem, tradicionalment, ho solem fer en un espai tancat, molt ple en relació amb les dimensions del local, i a prop els uns dels altres.

Disminuint al màxim el risc. Un risc que, a més a més, augmenta a mesura que va augmentant l’edat. Hem, doncs, d’enfrontar-nos a les tres “C”:

  • En lloc d’espais tancats, espais oberts i ventilació.
  • En lloc de massificació, poca densitat de persones.
  • En lloc de contacte o proximitat, distància i mascareta.

Sí. Cal, però, ser prudents, aprenent de les experiències, complint amb totes les mesures de seguretat necessàries, i mantenint-nos alerta.

Sí,  no hi limitacions al nombre de persones que poden participar en un assaig, però cal que sempre es puguin complir les mesures de prevenció, especialment la distància entre cantaires, l’ús de la mascareta i la ventilació.

Per sota dels 20 anys, les estadístiques ens diuen que hi ha menys risc de patir una clínica de COVID19 greu. Hem de valorar el risc/benefici, perquè el risc zero no existeix. Sabem que l’aposta per tornar a cantar té riscos, però també hem de valorar el benefici que reporta personalment, col·lectivament i, fins i tot, socialment. Si recuperem l’activitat, cal adoptar les mesures de distància, mascareta i ventilació per reduir el risc al mínim.

Si partim que els nens poder ser contagiadors asimptomàtics, i per tant venir als assajos sense saber-ho, una bona solució per al director o directora podria ser, o bé una mampara de metacrilat, o bé una distància molt més important, amb doble mascareta i visera de metacrilat.

Sempre que sigui possible, la recomanació és que sí. I important que el director/a vagi sempre ben protegit.

No, la ventilació és fonamental. Els estudis ens diuen que el problema són els aerosols que contenen el virus, de manera que, si l’aire no es renova, augmenta enormement el risc d’infecció. 

No més que quan tornem de vacances. Després d’un període llarg sense cantar, cal anar sempre amb precaució, i no reprendre l’activitat amb obres molt exigents.

No hi ha cap estudi, però, segons els experts, no hauria de generar problemes de veu. En tot cas, de confort, especialment pels infants.

Millor a l’aire lliure, o en espais amplis i ben ventilats. Cal tenir sempre presents les limitacions d’aforament marcades per l’administració, i mantenir les mesures de prevenció (distància i mascareta).

Es poden fer classes presencials, però seguint les mesures de distància física i protecció. Cal fer-les en espais ben ventilats, perquè després d’una hora de classe, en espais relativament reduïts, la càrrega viral pot arribar a ser molt alta, si una de les persones és portadora.

El risc de patir una clínica de COVID19 greu augmenta, per a persones majors de 60 anys. La proporció de risc/benefici, però, pot ser positiva. Si es decideix reprendre l’activitat, cal extremar les mesures de prevenció, insistint sempre en la ventilació, l’espai entre cantaires, i l’ús de les mascaretes. Seria preferible fer els assajos en espais molt grans o a l’aire lliure.

Distancia, ventilació i mascareta. Aquests paràmetres els podem aplicar a qualsevol activitat de grup. Si el concert és amb orquestra, caldrà trobar un espai més gran i ventilat.

Els serveis sanitaris s’encarregaran de fer el rastreig de contactes i us donaran les indicacions corresponents.