Les mascaretes deixen de ser obligatòries en espais interiors

Els assajos i concerts corals es poden tornar a celebrar sense mascareta, tot i que es recomana mantenir certes mesures de prevenció.

Des d’avui, l’ús obligatori de la mascareta queda restringit als centres, serveis i establiments sanitaris, als centres sociosanitaris, i als mitjans de transport. La mascareta, doncs, deixa de ser obligatòria a la resta d’espais interiors, independentment de l’activitat que s’hi desenvolupi.

L’ús de la mascareta en l’activitat coral va permetre que aquesta fos una de les primeres activitats de cultura popular que es va reprendre. Els estudis impulsats per les federacions corals i el MCC, durant el confinament de 2020, i la prova pilot amb el CJNC d’aquell mateix any, van demostrar la viabilitat de cantar amb mascareta, malgrat les incomoditats, la qual cosa ens ha permès continuar gaudint de cantar plegats durant tot aquest temps.

Tot i que des d’avui deixa de ser necessari fer ús de la mascareta en els assajos i concerts corals, encara és recomanable mantenir certes mesures de prevenció davant la Covid-19, que encara persisteix. Cal assegurar una bona ventilació, especialment, dels espais d’assaig, que solen concentrar un gran nombre de persones en proporció a la seva superfície. Pot ser aconsellable continuar fent ús de la mascareta si aquesta ventilació no es pot garantir, o si hi ha una aglomeració de persones important. És recomanable, també, que cada entitat faci una avaluació de la seva idiosincràsia i característiques per adaptar les mesures de prevenció a les seves necessitats, especialment si entre els seus cantaires hi ha persones vulnerables.