Ampliat el termini d’inscripció al CFGS en Tècniques de Direcció Coral

La inscripció serà fins a l'1 de setembre, i el dia 3 se celebrarà la prova d'accés.

L’Institut Escola Artístic Oriol Martorell, l’únic centre de Catalunya que aquest curs que ve oferirà el CFGS en Tècniques de Direcció Coral, ha obert la convocatòria de setembre per a la realització de les proves d’accés a aquests estudis, en haver quedat places disponibles. La inscripció es podrà fer fins a l’1 de setembre i la prova tindrà lloc aquell mateix divendres, 3 de setembre.

Els estudis, que tenen una durada de 1.425 hores, busquen millorar en la qualificació i professionalització dels directors del nostre país, i capaciten per aplicar les principals tècniques de direcció coral, basades en l’elaboració de repertoris, en l’adquisició de tècniques d’expressió, en la gestió d’un projecte musical i en l’organització d’equips artístics. Les persones que acreditin haver superat el quart curs d’ensenyaments de grau professional de música o un curs superior, així com les persones que hagin superat la prova específica d’accés als ensenyaments artístics superiors de música o els estiguin cursant, estan exemptes de realitzar la prova d’accés.

Més informació:

Share on facebook
Share on twitter