Es convoquen les primeres proves d’accés al CFGS en tècniques de direcció coral

El curs 21-22 es posa en marxa aquesta titulació pròpia de la Generalitat, amb l'objectiu de professionalitzar el sector.

L’any 2018, fruit d’una necessitat de formació expressada des del sector, el Govern aprovava la creació del Títol propi de tècnic superior en tècniques de direcció coral, una titulació que ha de permetre una millora en la qualificació i professionalització dels directors del nostre país. Finalment, el curs que ve, l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell oferirà, per primera vegada, aquest nou Cicle Formatiu de Grau Superior, del qual se n’acaben de convocar les proves d’accés.

Els estudis tenen una durada de 1.425 hores, i capaciten per aplicar les principals tècniques de direcció coral, basades en l’elaboració de repertoris, en l’adquisició de tècniques d’expressió, en la gestió d’un projecte musical i en l’organització d’equips artístics.

El Moviment Coral Català, un dels impulsors d’aquesta nova titulació, ha participat activament en el disseny del currículum i de les proves d’accés, juntament amb l’Escola Superior de Música de Catalunya i l’Associació de Conservatoris de Catalunya. Els futurs titulats o titulades en Tècniques de direcció coral treballaran continguts i matèries com repertori musical i coral, idiomes per al cant coral o formació de cantants de corals amateurs, entre d’altres, a més a més tècniques del cant coral i tècniques i pràctiques de direcció coral. També hauran de realitzar 60 hores de pràctiques en organitzacions corals.

Per accedir a aquest cicle formatiu cal tenir el títol de batxiller o una titulació equivalent, i haver superat la prova específica d’accés, que consistirà en diversos exercicis pràctics per avaluar les capacitats i aptituds dels aspirants pel que fa a reconeixement auditiu, lectura a vista, harmonia, anàlisi musical i lectura preparada. La inscripció a la prova s’haurà de fer entre el 19 i el 30 d’abril, i n’estan exempts les persones que acreditin haver superat el quart curs d’ensenyaments de grau professional de música o un curs superior, així com les persones que hagin superat la prova específica d’accés als ensenyaments artístics superiors de música o els estiguin cursant.

Més informació:

Share on facebook
Share on twitter