Titular notícies

NOVA JUNTA AL MCC

Divendres 25 Setembre 2015


El passat 10 de juliol es va celebrar l’assemblea general extraordinària del MCC on va ser elegida la nova junta a qui ja d’entrada felicitem i desitgem un bon treball.  La presidència va recaure a Ariadna de Casacuberta, la vicepresidència a Isidre Olivella, la secretaria a Montserrat Gual, la tresoreria a Marina Velázquez, sent vocals Martí Ferrer (per a temes d’afers exteriors), Josep Cruells, Bernat Cabré, Berta Junqué i David Sunyer.  L’Ariadna va agrair a Martí Ferrer, president sortint, la seva gestió, dedicació i treball esmerçats durant la seva etapa de president.

Últimes Notícies

Web impulsat per:  
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya Aquest web s'ha creat i s'actualitza amb  Ab·core , la plafatorma de serveis Internet de la Fundació Iwith.org