Titular notícies

Creu de Sant Jordi per a Maria Martorell

Dilluns 29 Abril 2013

Maria Martorell i Codina, la que fora la secretària de la primera junta del MCC ha estat mereixedora de la Creu de Sant Jordi.

LA GENERALITAT CONCEDEIX A MARIA MARTORELL I CODINA LA CREU DE SANT JORDI

El Govern ha acordat concedir la Creu de Sant Jordi, entre d’altres personalitats i entitats, a MARIA MARTORELL I CODINA pels seus mèrits i pels seus serveis a Catalunya en la defensa
de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural.

Maria Matorell, per vocació pròpia i inspirada pel seu pare el pedagog Artur Martorell i la seva mare Maria Codina, que també era mestra, va triar aquesta professió i la va exercir més de quaranta anys. Alumnes i companys de professió han expressat reiteradament el seu agraïment per allò que d’ella han rebut. Cal remarcar que tota la vida va estar vinculada professionalment a l’IME i a les escoles municipals de Barcelona, en especial a l’Escola del Bosc, on va treballa, així com a l’escola Sant Gregori, fins que es va jubilar l’any 1988.

Però sobretot cal destacar la importantíssima tasca en el món de les corals infantils i concretament en el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC) :

El 1962, juntament amb M. Dolors Bonal, Montserrat Solanic i M. Teresa Giménez va fundar el cor infantil L’Esquitx, de la Coral Sant Jordi.

El 1967, continuant la tasca començada a l’Esquitx, conscient de la necessitat de suplir l’ensenyament de música que no es feia a l’escola i considerant-la una part essencial de
l’educació dels infants, juntament amb un grupet d’altres corals infantils que ja funcionaven va fundar el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya-SCIC. Ella va ser la inspiradora dels
primers principis bàsics en què es basa encara aquesta federació, inicialment una secció de Joventuts Musicals de Manresa i posteriorment -quan la situació ho va permetre- constituïda
com a entitat amb estatuts propis.

En els primers vint anys del Secretariat, alhora que seguia dirigint l’Esquitx la Maria va formar part de l’equip responsable del funcionament de l’entitat: recerca de repertori, adaptació de
cançons al català, organització de jornades de treball i formació per a directors, intercanvis de corals, trobades, etc.

Del 1989 al 1997 va ser Secretària de Coordinació General de la federació.

A partir del 1998 va centrar-se en la confecció de l’òrgan intern de comunicació i formació –del qual ja s’encarregava des de feia anys-, la publicació La Circular del SCIC. N’ha estat
Coordinadora de l’equip de redacció fins el 2011 i actualment hi continua col·laborant com a assessora.

Cal dir que aquest resum no pot de cap manera reflectir l’abast i la gran importància de la tasca de la Maria, no només en el SCIC sinó en el món coral infantil a Catalunya. L’existència
mateixa d’aquesta federació, que té més de 45 anys, agrupa 5.000 nens de més de 100 corals, ha encarregat cantates i cançons que s’han estrenat en trobades, edita cançoners, organitza
jornades de formació, té contactes a nivell europeu, etc. etc., no s’entendria sense la tasca constant, l’ajuda i la inspiració de la Maria Martorell. El SCIC i tots aquells que creuen en la
importància de la música i del cant coral com a eina per contribuir a la formació integral dels infants mai no podrem agrair-li prou el seu mestratge.

La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona per part de la Generalitat de Catalunya. La distinció es va crear el 1981 amb la finalitat de distingir les
persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya.

Últimes Notícies

Web impulsat per:  
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya Aquest web s'ha creat i s'actualitza amb  Ab·core , la plafatorma de serveis Internet de la Fundació Iwith.org