Titular notícies

Stéphane Glosclaude presenta l'estudi "An approach to choral practices in France 1999-2004"

Dissabte 13 Octubre 2012

Stéphane Grosclaude ha presentat el seu estudi que ha estat molt ben valorat per tots els assistents a la reunió. El treball mostra el món coral a França valorant molts aspectes. Aquí en teniu els resums de les conclusions:

Economy Of Choirs

TeachingOfSinging
Itàlia també presenta els seus estudis fets del món coral italià.


Últimes Notícies

Web impulsat per:  
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya Aquest web s'ha creat i s'actualitza amb  Ab·core , la plafatorma de serveis Internet de la Fundació Iwith.org