dosmilcatorze, dosmildiez, dosmildisset, dosmildotze, dosmilonze, dosmilquinze, dosmilsetze, dosmiltretze - 2013

2013

dosmilcatorze, dosmildiez, dosmildisset, dosmildotze, dosmilonze, dosmilquinze, dosmilsetze, dosmiltretze Calendari
Dissabte, 12 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: ESMuC - Museu de la Música Barcelona
Resum: CONVENCIÓ 2013 DEL CANT CORAL A CATALUNYA
Descripció: Trobada anual de corals, directors, editors, discogràfiques, programadors, etc. tots els que formem part del petit però gran i divers món coral català.
Dissabte, 16 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Centre Cívic Urgell - Centre Cultural Teresa Pàmies
Resum: IV Conferència sobre cant coral i inclusió: Dificultats d'aprenentatge i malalties mentals
Descripció:<strong>Ja us podeu inscriure!&nbsp; Al requadre d&#39;aqu&iacute; a la dreta, on posa &quot;INSCRIPCI&Oacute;&quot;.</strong><img alt='' src='/i-images/200/283/mm/image/2013-Inclusio/LOGOIV_Conferencia_sobre_Cant_Coral_i_Inclusio_2013-page-0.jpg' style='width: 200px; height: 283px;' />

16 de Mar&ccedil; 2013 a Barcelona

LLOC: <a href='http://www.ccurgell.cat/index.php/el-centre/on-som' target='_blank'>Centre C&iacute;vic Urgell - Centre Cultural Teresa P&agrave;mies</a>

(Comte d&#39;Urgell, 145, metro L5: Hospital Cl&iacute;nic)


Divendres, 17 de Maig
Hora: 11:00 - 14:00
Lloc: Barcelona
Resum: AUDICIONS COR JOVE NACIONAL DE CATALUNYA
Descripció: El per&iacute;ode d&#39;inscripci&oacute; per a les audicions del divendres 17 de maig s&#39;ha tancat.Un centenar de cantaires hauran participat a les audicions dutes a terme els dies 25 i 28 d&#39;abril i el proper 17 de maig&nbsp;dels quals nom&eacute;s 32 podran formar part del cor.La llista amb els admessos per a la primera promoci&oacute; del Cor Jove Nacional de Catalunya&nbsp;s&#39;enviar&agrave; per correu electr&ograve;nic a tots els cantaires la setmana del 20 de maig.
Dilluns, 22 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Vic i Girona
Resum: COR JOVE NACIONAL DE CATALUNYA
Descripció: Si tens entre 18 i 28 anys i t&#39;agrada cantar; si vols formar part de la primera promoci&oacute; d&#39;integrants del Cor Jove Nacional de Catalunya; si vols treballar al m&eacute;s alt nivell amb els millors directors nacionals i internacionals i professors de cant; si vols viure l&#39;experi&egrave;ncia &uacute;nica de participar d&#39;aquest gran projecte que &eacute;s el Cor Jove Nacional de Catalunya, aquest &eacute;s el teu lloc!<span style='color:#800080;'><strong>El per&iacute;ode d&#39;inscripci&oacute; per a les audicions del divendres 17 de maig s&#39;ha tancat.Un centenar de cantaires hauran participat a les audicions dutes a terme els dies 25 i 28 d&#39;abril i el proper 17 de maig dels quals nom&eacute;s 32 podran formar part del cor.La llista amb els admessos per a la primera promoci&oacute; del Cor Jove Nacional de Catalunya s&#39;enviar&agrave; per correu electr&ograve;nic a tots els cantaires la setmana del 20 de maig.</strong></span><span style='color:#800080;'><strong>------Ets un particular, empresa, fundaci&oacute;... i t&#39;agradaria ser membre del Club de Mecenatge del Cor Jove Nacional de Catalunya?Truca&#39;ns al 93 319 67 28 o envia&#39;ns un email a cjnc@mcc.cat</strong></span>
Diumenge, 28 de Juliol
Hora: Event diario
Resum: El Cor Jove comença la Gira
Descripció: <img alt='' src='/i-images/300/200/mm/image/2013-CJNC/FotoCJNC_LaiaSole.jpg' style='width: 300px; height: 200px;' /><img alt='' src='/i-images/300/225/mm/image/2013-CJNC/IMG_4989.JPG' style='height: 225px; width: 300px;' />Despr&eacute;s de l&#39;estada a Vic, el CJNC comen&ccedil;a la gira. Dilluns 29 a Lleida, dimarts 30 a El Vendrell i dimecres 31 clou el tour a Girona.M&eacute;s informaci&oacute;:<a href='http://corjovenacionaldecatalunya.wordpress.com/concerts/'>http://corjovenacionaldecatalunya.wordpress.com/concerts/</a>


Dilluns, 29 de Juliol
Hora: Event diario
Resum: Mediterranean VOICES Conference, Girona
Descripció: Confer&egrave;ncia VEUS de la Mediterr&agrave;nia.<a href='http://mediterraneanvoicesconference.wordpress.com/'>Enlla&ccedil; a la p&agrave;gina.</a>

Gràcies a PHP iCalendar


Web impulsat per:  
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya Aquest web s'ha creat i s'actualitza amb  Ab·core , la plafatorma de serveis Internet de la Fundació Iwith.org