dosmilcatorze, dosmildiez, dosmildisset, dosmildotze, dosmilonze, dosmilquinze, dosmilsetze, dosmiltretze - Març de 2013

Març de 2013

dosmilcatorze, dosmildiez, dosmildisset, dosmildotze, dosmilonze, dosmilquinze, dosmilsetze, dosmiltretze Calendari
Dissabte, 16 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Centre Cívic Urgell - Centre Cultural Teresa Pàmies
Resum: IV Conferència sobre cant coral i inclusió: Dificultats d'aprenentatge i malalties mentals
Descripció:<strong>Ja us podeu inscriure!&nbsp; Al requadre d&#39;aqu&iacute; a la dreta, on posa &quot;INSCRIPCI&Oacute;&quot;.</strong><img alt='' src='/i-images/200/283/mm/image/2013-Inclusio/LOGOIV_Conferencia_sobre_Cant_Coral_i_Inclusio_2013-page-0.jpg' style='width: 200px; height: 283px;' />

16 de Mar&ccedil; 2013 a Barcelona

LLOC: <a href='http://www.ccurgell.cat/index.php/el-centre/on-som' target='_blank'>Centre C&iacute;vic Urgell - Centre Cultural Teresa P&agrave;mies</a>

(Comte d&#39;Urgell, 145, metro L5: Hospital Cl&iacute;nic)Gràcies a PHP iCalendar


Web impulsat per:  
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya Aquest web s'ha creat i s'actualitza amb  Ab·core , la plafatorma de serveis Internet de la Fundació Iwith.org