dosmilcatorze, dosmildiez, dosmildisset, dosmildotze, dosmilonze, dosmilquinze, dosmilsetze, dosmiltretze - Juliol de 2012

Juliol de 2012

dosmilcatorze, dosmildiez, dosmildisset, dosmildotze, dosmilonze, dosmilquinze, dosmilsetze, dosmiltretze Calendari
Divendres, 27 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Turí, Itàlia
Resum: XVIII EUROPA CANTAT FESTIVAL TORINO
Descripció: El Català, segona llengua del festival Europa Cantat a Torino

www.ectorino2012.it

Gràcies a PHP iCalendar


Web impulsat per:  
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya Aquest web s'ha creat i s'actualitza amb  Ab·core , la plafatorma de serveis Internet de la Fundació Iwith.org