dosmilcatorze, dosmildiez, dosmildisset, dosmildotze, dosmilonze, dosmilquinze, dosmilsetze, dosmiltretze - Març de 2011

Març de 2011

dosmilcatorze, dosmildiez, dosmildisset, dosmildotze, dosmilonze, dosmilquinze, dosmilsetze, dosmiltretze Calendari
Dissabte, 26 de Març
Hora: Event diario
Lloc: Plaça del Rei
Resum: II Conferència sobre Cant Coral i Inclusió: Immigració
Descripció: <img alt='' src='/mm/Dibujo.JPG' style='width: 204px; height: 277px;' />

Gràcies a PHP iCalendar


Web impulsat per:  
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya Aquest web s'ha creat i s'actualitza amb  Ab·core , la plafatorma de serveis Internet de la Fundació Iwith.org