dosmilcatorze, dosmildiez, dosmildisset, dosmildotze, dosmilonze, dosmilquinze, dosmilsetze, dosmiltretze - Maig de 2010

Maig de 2010

dosmilcatorze, dosmildiez, dosmildisset, dosmildotze, dosmilonze, dosmilquinze, dosmilsetze, dosmiltretze Calendari
Dissabte, 1 de Maig
Hora: Event diario
Resum: BARCELONA ACULL EL FESTIVAL EUROPEU “HEARTS IN HARMONY”
Descripció: El festival “Hearts in Harmony” (Cors amb cor) se celebra aquest any Barcelona, el

pròxim 15 de maig.

Gràcies a PHP iCalendar


Web impulsat per:  
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya Aquest web s'ha creat i s'actualitza amb  Ab·core , la plafatorma de serveis Internet de la Fundació Iwith.org