Titols i resum a tot arreu
El Cor Jove Nacional de Catalunya farà la seva estada a Vila-seca. Més informació: https://corjovenacionaldecatalunya.wordpress.com/
Data: 25/08/2017
Duració: 10 Dies 

Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva

Web impulsat per:  
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya Aquest web s'ha creat i s'actualitza amb  Ab·core , la plafatorma de serveis Internet de la Fundació Iwith.org