Titols i resum a tot arreu
Data: 18/01/2014
Hora: 10 : 00
Localització: Museu de la Música, Barcelona

Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva

Web impulsat per:  
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya Aquest web s'ha creat i s'actualitza amb  Ab·core , la plafatorma de serveis Internet de la Fundació Iwith.org