Titols i resum a tot arreu
Després de l'estada a Vic, el CJNC comença la gira. Dilluns 29 a Lleida, dimarts 30 a El Vendrell i dimecres 31 clou el tour a Girona.

Més informació:

http://corjovenacionaldecatalunya.wordpress.com/concerts/


Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva

Web impulsat per:  
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya Aquest web s'ha creat i s'actualitza amb  Ab·core , la plafatorma de serveis Internet de la Fundació Iwith.org