Titols i resum a tot arreu
Conferència VEUS de la Mediterrània.

Enllaç a la pàgina.
Data: 29/07/2013
Duració: 4 Dies 

Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva

Web impulsat per:  
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya Aquest web s'ha creat i s'actualitza amb  Ab·core , la plafatorma de serveis Internet de la Fundació Iwith.org