Titols i resum a tot arreu
El període d'inscripció per a les audicions del divendres 17 de maig s'ha tancat.

Un centenar de cantaires hauran participat a les audicions dutes a terme els dies 25 i 28 d'abril i el proper 17 de maig dels quals només 32 podran formar part del cor.

La llista amb els admessos per a la primera promoció del Cor Jove Nacional de Catalunya s'enviarà per correu electrònic a tots els cantaires la setmana del 20 de maig.
Data: 17/05/2013
Hora: 11 : 00
Duració: 3 Hores 
Localització: Barcelona
Contacte: cjnc@mcc.cat

Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva

Web impulsat per:  
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya Aquest web s'ha creat i s'actualitza amb  Ab·core , la plafatorma de serveis Internet de la Fundació Iwith.org