Titols i resum a tot arreu
Montjuïc Canta a Companys
Data: 17/10/2010
Hora: 12 : 00
Duració: 2 Hores 
Localització: Castell de Montjuic
Contacte: mcc@mcc.cat
Cost: Inscripció gratuïta

Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva

Web impulsat per:  
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya Aquest web s'ha creat i s'actualitza amb  Ab·core , la plafatorma de serveis Internet de la Fundació Iwith.org