Moviment Coral Català

EN AQUESTS MOMENTS ESTEM PENDENTS DE RENOVAR LA WEB

El MOVIMENT CORAL CATALÀ és la confederació que des del 1995 agrupa diverses federacions corals de Catalunya, (en l’actualitat Corals Joves de Catalunya, Federació Catalana de Pueri Cantores, Federació de Cors de Clavé, Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, Federació de Cors de Clavé de la Catalunya Nord, Agrupació Coral de les Comarques Gironines i Associació Musical de Mestres Directors, aquesta última com a membre adherit). Representa més de 700 entitats corals i uns 30.000 cantaires disseminats per tot el territori català.

Coordina l’activitat de totes les federacions i garanteix la representativitat del cant coral de Catalunya en organismes nacionals i internacionals.

Després de l’organització del XV Festival Europa Cantat a Barcelona el 2003 va impulsar la creació de l’Oficina pel Cant Coral de la Mediterrània que és alhora una de les oficines regionals de la European Choral Association - Europa Cantat . Actualment aquesta iniciativa és una realitat dinàmica i creixent.


Membres de la junta i federacions membres


La nostra entitat pertany a:

                       
               

    

                        

 

 

Web impulsat per:  
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya Aquest web s'ha creat i s'actualitza amb  Ab·core , la plafatorma de serveis Internet de la Fundació Iwith.org